Uppgiftsskydd

FÖRKLARING OM UPPGIFTSSKYDD.

----

AVSNITT 1 - INSAMLADE PERSONUPPGIFTER.

När du handlar i vår butik samlar vi in den personliga information som du lämnar, t.ex. namn, adress och e-postadress, som en del av vår köp- och försäljningsprocess.

När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol), vilket gör att vi kan få ytterligare information om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.

E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt samtycke kan vi skicka dig e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

AVSNITT 2 - SAMTYCKE

Hur får du mitt samtycke?

När du ger oss dina personuppgifter för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, planera en leverans eller returnera ett köp, antar vi att du samtycker till att dina uppgifter samlas in och används enbart för det ändamålet.

Om vi ber dig att lämna dina personuppgifter av någon annan anledning, t.ex. för marknadsföringsändamål, kommer vi att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att avböja.

Hur kan jag återkalla mitt samtycke?

Om du ändrar dig efter att du har gett oss ditt samtycke och inte längre samtycker till att vi kontaktar dig, samlar in eller delar dina uppgifter kan du meddela oss detta genom att kontakta oss på contact@serinita-shop.com.ARTIKEL 3 - OFFENTLIGGÖRANDE

Vi kan avslöja dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du bryter mot våra villkor.


ARTIKEL 4 - SHOPIFY

Vår butik drivs av Shopify Inc, som förser oss med en e-handelsplattform genom vilken vi kan sälja våra tjänster och produkter till dig.

Dina uppgifter lagras i Shopifys datalagringssystem och databaser samt i Shopifys allmänna applikation. Dina uppgifter lagras på en säker server som skyddas av en brandvägg.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna under kassaprocessen så att Klarna kan kontrollera om du är berättigad till Klarnas betalningsmetoder och Klarna kan skräddarsy betalningsmetoderna för dig. Dina inlämnade personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Klarnas integritetspolicy.

Betalning:

Om du gör ditt köp via en direkt betalningsgateway lagrar Shopify din kreditkortsinformation i detta fall. Denna information krypteras i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Informationen om din köptransaktion sparas så länge som det är nödvändigt för att behandla din beställning. När din beställning är slutförd raderas informationen om din köptransaktion.

Alla gateways för direktbetalningar är PCI-DSS-kompatibla och förvaltas av PCI Security Standards Council, ett gemensamt initiativ av företag som Visa, MasterCard, American Express och Discover.

PCI-DSS-kraven garanterar en säker behandling av kreditkortsdata i vår butik och hos dess tjänsteleverantörer.

För mer information, se Shopify Användarvillkor här eller Integritetspolicy här.


AVSNITT 5 - TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART.

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som vi använder endast att samla in, använda och dela din information i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla de tjänster som de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. betalningstorg och andra betalningsförmedlare, har dock sina egna sekretesspolicyer för den information som vi måste lämna till dem för dina inköpstransaktioner.

Vi rekommenderar att du läser dessa leverantörers sekretesspolicy noggrant så att du vet hur de hanterar din personliga information.

Du bör tänka på att vissa leverantörer kan ha sitt säte eller sina anläggningar i ett annat land än du eller vi. Om du bestämmer dig för att genomföra en transaktion som kräver tjänster från en tredjepartsleverantör kan din information omfattas av lagarna i det land där leverantören är etablerad eller där dess anläggningar är belägna.

Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas via en betalningsgateway i USA kan dina uppgifter som används för att behandla transaktionen avslöjas enligt amerikansk lag, inklusive Patriot Act.

När du lämnar vår webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation omfattas du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats villkor.

Länkar

Du kan lämna vår webbplats genom att klicka på vissa länkar på vår webbplats. Vi ansvarar inte för dessa andra webbplatsers sekretesspolicy och uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicy noggrant.


ARTIKEL 6 - SÄKERHET

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att de inte förloras, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt.

När du skickar kreditkortsinformation till oss krypteras den med Secure Sockets Layer (SSL) och lagras med AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker följer vi alla PCI-DSS-krav och tillämpar andra allmänt accepterade branschstandarder.
COOKIES

Nedan finns en lista över de cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan avgöra om du vill tillåta dem eller inte.

session_id, en unik sessionsidentifierare som gör det möjligt för Shopify att lagra information om din session (hänvisare, landningssida osv.).

_shopify_visit, inga uppgifter lagras, kvarstår i 30 minuter sedan senaste besöket. Används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårningssystem för att registrera antalet besök.

shopify_uniq, inga uppgifter lagras, upphör att gälla vid midnatt (beroende på var besökaren befinner sig) nästa dag. Beräknar antalet besök i en butik per enskild kund.

Varukorg, unik identifierare, finns kvar i 2 veckor, lagrar din varukorgsinformation.

_secure_session_id, unik sessionsidentifierare.

storefront_digest, unik identifierare, odefinierad, om butiken har ett lösenord används det för att veta om den aktuella besökaren har tillgång.

AVSNITT 7 - MINDERÅRIGA

Genom att använda den här webbplatsen intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i det land där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga i din vård använda den här webbplatsen.

AVSNITT 8 - ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så du bör granska den regelbundet. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de publiceras på webbplatsen. Om vi ändrar innehållet i denna policy kommer vi att meddela dig om uppdateringen här så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi eventuellt avslöjar den.

Om vår butik förvärvas av eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till den nya ägaren så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

FRÅGOR OCH KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill få tillgång till, korrigera, ändra eller radera personuppgifter som vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt begära mer information kan du kontakta vår sekretessansvarige på contact@serinita-shop.com.

----