Allmänna villkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Serinita. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Serinita. Serinita erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa någon av våra produkter accepterar du vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("villkor", "T&C"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till och/eller finns en hyperlänk till. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till användare som surfar, säljer, är kunder, handlare och/eller innehållsskapare.

Läs dessa försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt eller använda webbplatsen eller de tjänster som erbjuds på den. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i butiken i framtiden kommer också att omfattas av dessa villkor. Du kan när som helst se den senaste versionen av villkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller komma åt webbplatsen efter det att ändringar har publicerats godkänner du att vara bunden av dessa ändringar.

Vår butik drivs av Shopify Inc, som förser oss med en e-handelsplattform genom vilken vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.


ARTIKEL 1 - ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR VÅR WEBBSHOP.

Genom att acceptera dessa försäljnings- och användningsvillkor intygar du att du är myndig i det land, den stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga i din vård använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar) genom att använda tjänsten.

Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Alla överträdelser av dessa villkor leder till att dina tjänster omedelbart avslutas.


ARTIKEL 2 - VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon person tillgång till tjänsterna.

Du är medveten om att ditt innehåll (förutom din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat, vilket inkluderar (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att tillgodose tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten eller tillgången till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda att underlätta och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.


ARTIKEL 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET.

Vi tar inget ansvar för att informationen på denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats är endast avsett för informationsändamål och bör inte användas som enda informationskälla för dina beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor.

Den här webbplatsen kan innehålla äldre information. Denna äldre information kan vara inaktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats. Vi är dock inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar på vår webbplats.


ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller något innehåll i Tjänsten) när som helst utan förvarning.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för prisändringar, avstängningar eller avbrott i tjänsten.


ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i förekommande fall).

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast i begränsade mängder och kan returneras eller bytas endast i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärm återger färgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till en viss person, ett visst geografiskt område eller en viss jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter och tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med att erbjuda en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du får eller köper motsvarar dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten korrigeras.


ARTIKEL 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan också gälla för beställningar som görs från samma kundkonto eller med samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kommer vi att försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar komma från återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.


ARTIKEL 7 - FRIVILLIGA VERKTYG.

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi ger dig tillgång till dessa verktyg utan några som helst garantier, framställningar eller villkor och utan något godkännande, i befintligt skick och när de blir tillgängliga. Vi accepterar inget ansvar som uppstår på grund av eller i samband med användningen av sådana valfria verktyg från tredje part.

Om du använder valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande och bör ta del av de villkor enligt vilka sådana verktyg erbjuds av de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.


ARTIKEL 8 - LÄNKAR TILL TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

En del innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten på sådana webbplatser, och vi lämnar inga garantier eller utfästelser om innehåll, webbplatser, produkter, tjänster eller andra objekt som är tillgängliga på eller från sådana webbplatser från tredje part.

Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner i samband med sådana webbplatser från tredje part. Läs tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du gör en transaktion. Eventuella klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om sådana tredje parters produkter bör riktas till dessa tredje parter.

ARTIKEL 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA BIDRAG.

Om du skickar in visst innehåll som svar på vår uppmaning (t.ex. för att delta i tävlingar) eller om du skickar in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material online, via e-post, per post eller på annat sätt utan vår uppmaning (tillsammans "Feedback"), ger du oss rätten att redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda den Feedback du skickar till oss i alla medier när som helst utan begränsningar. Vi är inte skyldiga att (1) bevara sekretessen för alla kommentarer, (2) kompensera någon för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att publicera kommentarer som inte inkräktar på andras rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, sekretess, personliga rättigheter eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt, ärekränkande, förtalande, kränkande eller obscent material eller datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan störa driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon som du inte är eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part när det gäller ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer som du publicerar och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon annan tredje part lägger upp.

ARTIKEL 10 - PERSONUPPGIFTER

När du lämnar dina personuppgifter i vår butik gäller vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy.


ARTIKEL 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN.

Från tid till annan kan informationen på vår webbplats eller tjänst innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera en beställning om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan förvarning (även efter att du har lagt din beställning).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, såvida inte lagen kräver det. Inget uppdaterings- eller uppdateringsdatum som anges i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska användas som grund för att dra slutsatsen att informationen i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN.

Utöver de förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att (a) använda webbplatsen eller dess innehåll för olagliga ändamål, (b) förmå andra att delta i olaglig verksamhet, (c) bryta mot regionala föreskrifter eller internationella, federala, provinsiella eller statliga lagar, regler eller bestämmelser; (d) göra intrång i våra immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) inte överföra falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som används eller kan användas för att störa funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad, oberoende eller internetwebbplats; (h) samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) för spamming, phishing, kapning, utpressning av information, surfa, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs), (j) för obscena eller omoraliska syften, eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, på en annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot användningsförbudet.ARTIKEL 13 - ANSVARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

Vi lämnar ingen garanti eller utfästelse om att användningen av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta Tjänsten på obestämd tid eller avsluta Tjänsten när som helst utan förvarning.

Du samtycker uttryckligen till att användningen av tjänsten, eller oförmågan att använda tjänsten, sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som görs tillgängliga för dig via Tjänsten tillhandahålls (om vi inte uttryckligen anger något annat) i befintligt skick och i den form de är tillgängliga för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska Serinita, våra direktörer, tjänstemän, anställda, partners, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till förlorad vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundar sig på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), som uppstår på grund av avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon Tjänst eller produkt från Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till fel eller utelämnanden i Innehållet eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av din användning av Tjänsten eller något Innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten av sådana anspråk. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador är vårt ansvar begränsat till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Serinita, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller dokumenten som de innehåller, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 - AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa försäljnings- och användningsvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska en sådan bestämmelse ändå tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa försäljnings- och användningsvillkor, och ett sådant avskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.


ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING

De förpliktelser och åtaganden som parterna har gjort före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor gäller tills de sägs upp av dig eller andra. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller om du slutar använda vår webbplats.

Om vi efter eget gottfinnande fastställer att du inte har lyckats, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa försäljnings- och användningsvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning, och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller delar av dem).


ARTIKEL 17 - AVTALETS FULLSTÄNDIGHET.

Om vi misslyckas med att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte innebära att vi avstår från att utöva eller tillämpa en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor eller andra policyer eller driftsregler som vi publicerar på den här webbplatsen eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter all tidigare och samtidig muntlig eller skriftlig kommunikation, förslag och avtal mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas till nackdel för den part som skrivit texten.


ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Bern, 3027, Schweiz.


ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV FÖRSÄLJNINGS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljningsvillkoren och användningsvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera eventuella ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats efter det att ändringar av dessa försäljnings- och användningsvillkor har publicerats, innebär det att du godkänner dessa ändringar.

ARTIKEL 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om försäljnings- och användningsvillkoren ska ställas till contact@serinita-shop.com